Strona główna »
Aktualności Nasza Szkoła Nasze miasto Nasz patron Logowanie Kontakt

NASZA SZKOŁA...

Trochę historii

Szkoła Podstawowa nr 3 im. płk. A. Krzyżanowskiego Wilka (do 1 IX 1999 SP nr 4) rozpoczęła działalność 4. 03. 1991 roku w budynku C, kompleksu szkolnego przy ulicy Grotta. Rozpoczęła funkcjonować jako szkoła niepełna składająca się z 16 oddziałów - uczniów klas I - III. Pierwszy, dyrektorem szkoły został mgr A. Skubera, który pełnił tę funkcję do końca roku szkolnego 1998/99.

Dopiero po przejęciu wiosną 1991 roku seg. D i B nowy rok szkolny 1991/92 SP nr 3 przywitała jako pełna szkoła 8 - klasowa, w której uczyło się około tysiąca dzieci. Szkoła od 1992 roku jako jedna z pierwszych posiada pracownię informatyczną i wprowadziła nowy przedmiot informatykę. W szkole zostały urządzone pracownie: techniczna, biologiczna, fizyczna, chemiczna, geograficzna i historyczna. 18 VI 1994 roku to niezwykła chwila w historii naszej szkoły. To dzień nadania imienia. Patronem szkoły został płk. A. Krzyżanowski, jeden z bohaterskich dowódców A. K. w czasach II wojny światowej, który zasłynął
zdobyciem Wilna w czasie operacji OSTRA BRAMA. Tę podniosłą uroczystość uświetniła swą obecnością wicemarszałek sejmu Olga Krzyżanowska - córka pułkownika, patrona szkoły.

Rok szkolny 1996/1997 przyniósł szkole wspaniałą halę sportową, która została oddana do użytku 30 grudnia 1996 roku, a uczniowie zaczęli z niej korzystać od drugiego semestru. Hala posiada prawie pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej. Rok później została urządzona siłownia, a w następnym roku szkolnym zainstalowano na hali nagłośnienie zakupione ze składek Rady Rodziców.

Od czerwca 1998 roku Szkoła Podstawowa nr 3 posiada własny sztandar, który został ufundowany przez fundację T. Z. Knobel. Sztandar towarzyszy społeczności szkolnej we wszystkich ważnych uroczystościach, jak chociażby ślubowanie klas I, czy pożegnanie klas VIII.

Decyzją Rady Miasta z dnia 12 marca 1999 r. został szkole zmieniony numer, z nr 4 na nr 3. Inny jest także obwód szkoły, który obecnie obejmuje: Busko Zdrój ulice: Grotta, Kazimiera Wielkiego, Hołdu Pruskiego, Widuchowska, Sezamkowa, Szydłowska, Jagiellońska, Partyzantów, ks. Kardynała Wyszyńskiego, osiedle Sikorskiego, miejscowości: Zbrodzice, Łagiewniki, Owczary, Bronina.

Od 1 września 1999 roku w kompleksie szkolnym przy ulicy Grotta funkcjonują dwie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 i Samorządowe Gimnazjum nr 1. Nowym dyrektorem szkoły został mgr Marek Madetko.

Od roku 1999 przy SP nr 3 i SG nr1 kontynuowana była budowa basenu krytego, którego budowę zakończono w 2001 r. W uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego , która miała miejsce we wrześniu 1999 r. wziął udział szef UKFiT - u, minister sportu Jacek Dębski.

Czterokrotnie szkołę odwiedzali biskupi kieleccy: w 1992 bp Mieczysław Jaworski, w 1998 bp Kazimierz Ryczan, w 2004 i 2010 bp Marian Florczyk.

Uczniowie

Do pierwszego września 1999 r szkołę podstawową nr 4 / 3 ukończyło 1168 uczniów. W kolejnych latach szkołę kończyło: w roku szkolnym 1999/2000-148 uczniów, w roku szkolnym 2000/2001-115 uczniów, w roku szkonym 2001/2002-96 uczniów, w roku szkolnym 2002/2003 108 uczniów, w roku szkolnym 2003/2004 79 uczniów, w roku szkolnym 2004/2005 65 uczniów, w roku szkolnym 2005/06 67 uczniów, w roku szkolnym 2006/07 59 uczniów, w roku szkolnym 2007/08 71 uczniów, w roku szkolym 2008/09 67 uczniów, w roku szkolnym 2009/10 62 uczniów Do 31 08 2010 Szkołę Podstawową Nr 3 ukończyło 2105 uczniów. W roku szkolnym 2010/11 w 16 oddziałach uczy się 419 uczniów, a w oddziale przedszkolnym 26.

Rozwój bazy szkoły

Rok szkolny 1996/1997 przyniósł szkole wspaniałą halę sportową, która została oddana do użytku 30 grudnia 1996 roku, a uczniowie zaczęli z niej korzystać od drugiego semestru. Hala posiada prawie pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej. Rok później została urządzona siłownia, a w następnym roku szkolnym zainstalowano na hali nagłośnienie zakupione ze składek Rady Rodziców. W 2007 roku zmodernizowano kotłownie szkolną. W latach 2008-09 wymieniono w całej szkole okna, a w 2010 w czasie wakacji ocieplono szkołę i wykonano nową elewację.

W ciągu kilku lat tworzono, rozbudowywano i modernizowano bazę szkoły. W 1998 roku został założony w szkole monitoring, składający się z 16 kamer, które na bieżąco nadzorują korytarze i szatnie na terenie szkoły. Był to jeden z pierwszych monitoringów założonych w szkole na terenie woj świętokrzyskiego. Urządzono nowoczesną pracownię informatyczną na 16 stanowisk, wyposażoną w rzutnik multimedialny i komputer przenośny. W 2002 roku w pomieszczeniu B12 urządzono nowoczesne laboratorium językowe, w którym uczniowie mogą pracować na 16 stanowiskach. W 2005 roku staraniem Rady Rodziców w pomieszczeniu B15 powstała pierwsza pracownia multimedialna wyposażona w komputer, rzutnik, multimedialny, wideo, odtwarzacz DVD, kamerę. W roku 2006 w bibliotece szkolnej powstała kolejna pracownia multimedialna połączona z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej dysponująca 5 komputerami, rzutnikiem multimedialnym, wideo, odtwarzaczem DVD, kamerą. Wszystkie pracownie multimedialne posiadają specjalne nagłośnienie, ułatwiające korzystanie z nich. W 2009 roku urządzonoi drugą pracownie informatyczną koło świetlicy szkolej wyposażoną w 10 komputerów. W kolejnych latach stworzono sieć bezprzewodową, która swoim zasięgiem objeła całą szkołę, a każda duża sala lekcyjna została wyposażona w komputer z dostepem do internetu i rzutnik multimedialny zamontowany na stałe. Do 4 klas małych zakupiono 2 zestawy mobilne składajace się z laptopa i rzutnika. Obecnie szkoła dysponuje 3 tablicami interaktywnymi Smart Board i 1 firmy Qomo. w 2008 roku wyremontowano i urządzono sale sportowo-rehabilitacyjną wyposażoną w 25 urządzeń z której mogą korzystać uczniowie i rodzice.

W 2007 roku przed szkołą urządzono plac zabaw, z którego mogą korzystać uczniowie. Od roku 2009 zaczął w szkole funkcjonować oddział przedszkolny, obok którego urządzono w ramach programu "Radosna szkoła" salę zabaw. W 2009 roku koło szkoły został wybudowany kompleks boisk sportowych w ramach programu "Orlik 2012".


Zdjęcie miasta 4
Copyright 2006 by www.sp3busko.pl All rights Reserved.